Accidents

Dret de Danys

Informació

Moltes són les promeses que s’efectuen de contraprestacions econòmiques derivades d’haver estat víctima d’un accident, oblidant-se de vegades tot el que precisa la persona que en rep directament o indirectament les seves conseqüències.

Us puc garantir, en el meu cas, no tan sols eficàcia i optimització del resultat, sinó també el necessari acompanyament en tot el procés i en la resolució de les diverses qüestions que a tots nivells es deriven i porten causa d’un accident.

Àrees de treball

  • Accidents de circulació
  • Accidents laborals
  • Accidents aeris i marítims
  • Danys produïts per animals
  • Danys causats per productes defectuosos
  • Negligències professionals (mèdiques, de la construcció…)
  • Responsabilitat civil
  • Responsabilitat de les administracions públiques

Especialista en accidents

Consulti’ns!