Acusació particular / penal

Dret Penal

Informació

Durant més de 27 anys he pogut exercir l’acusació particular en diferents processos penals de tot caire, permetent-me aquesta experiència no tenir cap dubte que en cas que hagi estat víctima d’un delicte, precisa estar acompanyat al llarg de tot el procés per aconseguir que el responsable rebi el càstig que li correspon.

En els primers moments és quan es duen a terme les principals diligències de prova de les que es poden derivar la celebració del judici i final condemna o, contràriament, l’arxiu o absolució del potencial responsable.

No dubti que, si em fa confiança, estaré al seu costat per aconseguir el millor resultat.

Àrees de treball

  • Delicte contra el patrimoni: estafes, apropiacions, insolvències, danys, robatoris i furts
  • Delictes societaris
  • Delictes contra la seguretat dels treballadors
  • Delictes contra el medi ambient
  • Delictes contra l’honor: calumnies, injúries, falsedats…
  • Delictes contra l’administració pública
  • Delictes contra la llibertat sexual: agressions sexuals, abusos, assetjaments…
  • Delictes contra la intimitat
  • Amenaces i coaccions

Especialista en acusació particular/penal

Consulti’ns!