Divorcis

Dret de Família

Informació

La conflictivitat en tots els processos de separació, tant en el que fa referència a la parella, als fills, al domicili, com a les obligacions econòmiques, entre d’altres, venen derivades per l’adopció d’unes primeres decisions desencertades que radicalitzen el conflicte i condueixen a inevitables i dolorosos processos.

No dubteu a l’hora de preveure aquest conflicte i d’intentar evitar aquests negatius efectes. Amb la meva experiència tingueu la seguretat que us podré ajudar.

Àrees de treball

 • Separacions, divorcis i ruptures de parelles de fet
 • Convenis reguladors i plans de parentalitat
 • Potestat parental i guarda custòdia
 • Liquidació i dissolució de règims econòmics matrimonials
 • Modificació de mesures
 • Execució de resolucions dictades en processos de família
 • Reclamació de pensions
 • Extinció del dret d’ús de l’habitatge
 • Aliments entre parents
 • Filiacions – Paternitats
 • Incapacitacions. Tutela i curatela

Especialista en divorcis

Consulti’ns!