Herències

Dret Hereditari

Informació

Com disposar un testament per evitar determinats conflictes que posteriorment acostumen a sorgir i provoquen greus incidents familiars?

Qui pot reclamar la llegítima i quins elements cal tenir en consideració per tal que la mateixa sigui justa i la que pertoca?

Quan es pot impugnar un testament per entendre que un tercer s’ha aprofitat de qui l’ha fet en funció de les seves circumstàncies personals (incapacitat no declarada, avançada edat, …)?

En totes aquestes i d’altres qüestions li ofereixo treball, rigor i solucions.

Àrees de treball

  • Successions i herències
  • Preparació testaments
  • Acceptació i adjudicació de l’herència
  • Reclamació de llegítima
  • Obtenció del certificat de defunció, d’últimes voluntats i de la còpia autèntica del testament
  • Defuncions sense testament (Declaració d’hereus ab-intestat)
  • Impugnació d’herències
  • Reclamació judicial per acceptar l’herència

Especialista en herències

Consulti’ns!