El paper dels advocats en els divorcis a Girona.

Sovint es té associada la idea de divorci amb el conflicte, però segons les estadístiques això no és ben bé així. Les dades que ha fet públiques l’Institut Nacional d’Estadística (INE) corresponents a 2013 revelen que les comarques gironines són dels llocs on menys es recorre al jutjat contenciós per aconseguir separar-se de la parella.

De fet prop d’un 85% dels divorcis tramitats el 2013 ho van fer de mutu acord, mentre que el 15% restant va haver acudir al jutge perquè sentenciés. Segons l’INE l’any passat a les comarques gironines va haver-hi 1.649 divorcis, dels quals 1.404 de mutu acord. La resta, 245 casos, van ser contenciosos.

Això significa que el paper de l’advocat en els divorcis a Girona juga un paper fonamentalment en el camp de la mediació. De fet el divorci de mutu acord accelera la resolució i això de retruc ha afectat a les separacions, que es van reduint any rere any, des de la posada en funcionament del divorci expres. El 2013 les separacions a comarques gironines van ser 81, molt per sota de l’any 2012, en què n’hi va haver 136. A més de l’avantatge en relació al temps que dura el procés, també s’ha de tenir en compte que el divorci de mutu acord és menys traumàtic, sobretot en cas que hi hagi fills, i a més és menys costós.

Les estadístiques també mostren que la durada mitjana dels matrimonis que es divorcien és de 15,2 anys i que el temps per concloure el procés de divorci se situa en 4,5 mesos. En el 57,2% dels casos s’assigna una pensió alimentària, i en el 81,5% correspon al pare. La custòdia dels fills menors ha estat atorgada a la mare en el 76,2% dels casos, i en un 17,9% ha estat compartida, augmentant més de tres punts percentuals respecte l’any anterior.