Irene Salart

Advocada a Girona. Especialista en assessorament jurídic.

Irene Salart

Irene Salart Prunés és una advocada en exercici des de l’any 2009 que compta amb l’experiència tant davant els tribunals com en l’assessorament jurídic.

Atenció personalitzada, tracte proper, acompanyament en els processos judicials i extrajudicials, estudiant cada cas de forma individualitzada i definint amb cada client l’estratègia a seguir i els interessos a defensar, són alguns dels seus trets característics.

Oferir als clients una relació basada en la confiança i el bon fer, mantenir-los informats de les diferents fases en les que es troba l’assumpte encomanat, així com dels avenços realitzats, és fonamental, ja que la transparència i la comunicació entre advocat i client fa més satisfactòria la resolució dels assumptes.